Selecteer een pagina

LAAT DOKTERS DOKTEREN

Samen werken aan de huisartsenzorg van de dag na morgen • passend werken en organiseren • effectieve inzet van mens en technologie
IK DOE MEE!

WAT IS ER AAN DE HAND ?

De huisartsenzorg staat onder druk. Huisartsenzorg goed en toegankelijk houden wordt een uitdaging voor de toekomst. Er zijn inmiddels patiëntenstops bij praktijken. Personeelstekort dreigt. Het wordt moeilijker alle diensten in te vullen. Steeds minder huisartsen lijken geïnteresseerd om praktijkhouder te worden.

Steeds meer huisartsen voelen dat er manieren van werken en organiseren worden opgelegd die niet passen bij het helpen van patiënten. En dat dit leidt tot regeldruk, onnodige administratie, werkdruk, stress en uitval.

SAMEN DOEN, LEREN EN ONTWIKKELEN

De zorg is een richting ingeslagen waarin mensen zich niet meer voelen passen. Veel huisartsen worstelen met vragen als:  Het moet anders, maar hoe dan? Waar moet ik beginnen? En waar haal ik de tijd vandaan? Kan innovatie en technologie hierbij helpen en hoe dan?

Dit zijn vragen waar we we samen met jou, het HealthVisionars netwerk en partners mee aan de slag gaan. Zodat jij inzicht ontwikkelt hoe je hier zelf uit kan komen.

Want we zien dat het anders moet. En we hebben zelf ervaren hoe het anders kan.

et|icon_group|

1. Doe mee

et|icon_tools|

2. Doe, leer & ontwikkel

et|icon_box-checked|Z

3. Krijg je vak terug

TRANSFORMEREN – TERUG NAAR DE ESSENTIE

De route om uit de huidige situatie te komen is niet te vinden in simpelweg nieuwe dingen doen, of nieuwe gadgets gebruiken. Wij moeten terug naar de essentie.  Huisartsenzorg is geen product of dienst. Maar hulp.

De huisarts biedt persoonlijke, contextgedreven zorg op maat daar waar iemand het zelf niet (meer) alleen kan. Hierbij past niet de huidige systeemgedreven manier van organiseren, maar hierbij past een mens- en contextgedreven manier.

Technologie kan hierbij helpen , ondersteunen en mogelijkheden vergroten.
Echter, alleen als middel en niet als doel.

HUISARTSENZORG PASSEND ORGANISEREN

Onze beproefde aanpak helpt je een passende nieuwe infrastructuur in te richten. En helpt je om steeds nieuwe werkwijzen en technologie passend in te zetten. Waarbij jouw patiënten steeds meer zelf kunnen en jij jouw patiënten steeds gemakkelijker, passender en effectiever kan helpen.

Zo elimineer je onnodige handelingen. Zo verminder jij complexiteit. Wat ruimte en tijd laat voor waar het om draait, 1-op-1 menselijke zorg. En zo doe jij alleen dat wat waarde toevoegt. Lever je zorg waar het hoort, en kan je zeggen: de juiste zorg op de juiste plek.

Dit leidt tot betere zorg, betere gezondheid, tevredener huisartsen en patiënten. En het leidt ook nog eens tot een aanzienlijke kostenbesparing.

SAMEN CONTINU INNOVEREN

Ontwikkelingen gaan heel snel. Het gaat de mogelijkheden van de individuele huisarts te boven daar steeds passend op in te kunnen spelen, terwijl mensen dat steeds vaker wel verwachten.

Door samen te werken, krachten te bundelen en de gezamenlijke middelen, kennis, en vaardigheden in het netwerk optimaal te benutten lukt dat wel. En zal je als huisarts steeds tijdig en passend kunnen inspelen op ontwikkelingen.

HEALTHVISIONARS PLATFORM

HealthVisionars  biedt een platform voor mensen, organisaties en partijen die ook geloven dat het tijd wordt om zaken in de zorg anders te organiseren. Passend en effectief.

Wij helpen door juiste partijen bij elkaar te brengen en krachten te bundelen. Geen dikke plannen. Maar doen, leren, aanpassen en inbrengen van de discipline en competenties die nodig zijn. Om zo samen de huisartsenzorg van de toekomst mogelijk te maken.

En jij? Doe je ook mee?

JA! IK DOE MEE!